VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.6. Právní sekce 

1.6.1. Cookies 

1.6.1.1. Naše politika 

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek www.drift-event.cz. Tato politika společnosti Maroy s. r. o. sídlem Makedonská 622/12, 190 00 Praha, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, vložka XXXXXX (dále jen „Maroy“) pro cookies je platná pro Webové stránky nebo stránky značek na platformách třetích stran (např. YouTube a Facebook) a aplikace na daných stránkách, které jsou provozovány společností nebo pro společnost Maroy (Webové stránky). 

Návštěvou Webové stránky a aktivním odsouhlasením souhlasíte s používáním cookies a jinými technologiemi na vyhodnocení chování na stránkách, jak je uvedeno v této politice. Pokud nesouhlasíte, změňte si nastavení prohlížeče podle Vašich potřeb nebo Webové stránky nenavštěvujte. Zakázání cookies může ovlivnit funkčnost Webových stránek. 

Při použití mobilního zařízení pro připojení k internetu se seznamte s podmínkami užití specifickými pro danou aplikaci. 

1.6.1.2. Co jsou cookies? 

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěné na Váš počítač Webovými stránkami, které navštívíte. Jsou obecně používané pro fungování Webových stránek, a nebo aby stránky pracovaly efektivně, stejně jako aby poskytovaly informace vlastníkům Webových stránek. Níže najdete detaily o sbíraných informacích, a jak tyto informace používáme. Pro více informací o druhu dat, které shromažďujeme, se podívejte do dokumentu Podmínky používání webových stránek. 

1.6.1.3. Jak a proč používáme cookies? 

Cookies používáme pro zlepšení funkčnosti Webových stránek a abychom lépe porozuměli, jak naši návštěvníci stránky, nástroje a služby používají. Cookies nám usnadňují personalizovat nebo zlepšit Vaši zkušenost s Webovými stránkami při příští návštěvě, k získání informací o spokojenosti uživatelů a ke komunikaci s Vámi jinde na internetu. 

1.6.1.4. Jaké typy cookies používáme? 

Na Webových stránkách můžeme používat následující cookies: 

1.6.1.4.1. Relační cookies 

Jde o dočasné soubory, které se vymažou po uzavření prohlížeče. Pokud se na Webové stránky vrátíte, stránky Vás budou považovat za nového návštěvníka. 

1.6.1.4.2. Trvalé cookies 

 

Tyto cookies zůstanou na Vašem prohlížeči, dokud je manuálně nesmažete nebo dokud je prohlížeč nesmaže podle nastavení pro mazání cookies. Tyto cookies Vás budou považovat za návštěvníka, který se na stránky vrací. 

1.6.1.4.3. Nezbytné cookies 

Nutné cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování Webových stránek. Cookies Vás navigují po stránkách a umožňují funkčnost stránek. 

1.6.1.4.4. Cookies, které posílají vaše informace 

Jde o cookies, které nastavujeme pro Webové stránky, a mohou být rozeznány pouze těmito stránkami. Jsou známé jako cookies vlastníka stránek („First Party“ cookies). 

Umisťujeme cookies na Maroy reklamu, která je na stránkách jiných, třetích stran (např. Facebook). Přes tyto cookies získáme informaci, když kliknete na reklamu. V takovém případě Maroy umisťuje cookies třetí strany (“Third Party“ cookies). Maroy může použít tyto informace, aby se Vám zobrazila reklama odpovídající Vašemu zájmu nebo dle Vašeho chování na internetu. 

1.6.1.4.5. Cookies, které posílají informace jiným společnostem 

Jde o cookies nastavené na Webovou stránku partnerskými společnostmi (jako Facebook nebo inzertní společnosti). Tyto strany mohou použít nasbíraná data k anonymnímu zacílení reklamy na jiných stránkách. 

1.6.1.5. Nastavení cookies 

V úvodu Webových stránek je upozornění na cookies a okénko pro akceptaci. Vy sami si můžete na svém prohlížeči nastavit varování nebo cookies zakázat. Cookies nepotřebujete k pohybu na většině stránek, nicméně všechny funkcionality nemusí být aktivní. Podívejte se na „Nápovědu“ ve Vašem prohlížeči (jako Internet Explorer, Firefox, Chrome) pro nastavení. Pamatujte, že při použití různých počítačů v různých lokacích budete muset měnit nastavení pro každý prohlížeč. 

1.6.1.6. Aktualizace právního oznámení 

Vyhrazujeme si právo na provedení jakýchkoliv změn a oprav tohoto oznámení. Prosím, navštivte občas tuto stránku, abyste si mohli zkontrolovat tyto informace a nové dodatečné informace. 

1.6.2. Podmínky používání webových stránek 

Podmínky používání webových stránek společnosti Maroy s.r.o. a webových stránek značek vlastněných společností Maroy s.r.o. 

1.6.2.1. Úvod 

Vítejte na stránkách společnosti Maroy s. r.o.,se sídlem Makedonská 622/12, 190 00 Praha, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, vložka XXXXXX (dále jen „Maroy“). 

Informace o cookies naleznete zde. 

Váš vstup na webové stránky společnosti Maroy (dále jen „Webové stránky“) a jejich používání se řídí těmito podmínkami používání. 

Server, na kterém jsou Webové stránky umístěné, může být provozován mimo území státu, ze kterého stránky navštěvujete. 

1.6.2.2. Souhlas a změna podmínek užívání 

 

Vstupem na Webové stránky a jejich následným prohlížením a po seznámení se s Podmínkami používání potvrzujete, že jste si je přečetli, pochopili je a bez výhrad jste přijali tyto Podmínky používání ve znění všech zveřejněných změn, a že s nimi souhlasíte. 

Společnost Maroy si Vás dovoluje upozornit na skutečnost, že si vyhrazuje právo tyto podmínky upravovat dle svého uvážení a zveřejňovat upravené Podmínky používání na Webových stránkách. 

Proto Vám společnost Maroy doporučuje tyto Podmínky používání pravidelně pročítat a seznamovat se se všemi změnami. 

1.6.2.3. Povolené užití 

Mějte, prosím, na paměti, že veškeré použití a přidávání příspěvků na stránku (jako obrázky a videa) nesmí mít zakázanou povahu nebo nesmí být protizákonné. 

1.6.2.3.1. Vyvarujte se 

  • ●  veškerých úkonů, které by byly podstatou porušení soukromí (včetně nahrávání soukromých informací bez souhlasu dotyčné osoby) nebo jakéhokoliv jiného práva jednotlivců; 
  • ●  použití těchto Webových stránek k hanobení nebo pošpinění Maroy, jejich zaměstnanců nebo jiných jednotlivců, nebo takového chování, které vytváří špatnou pověst o dobrém jménu Maroy; 
  • ●  nahrávání souborů, které obsahují viry, které mohou poškodit majetek Maroy nebo majetek 

jiných jednotlivců; 

  • ●  zveřejnění nebo nahrávání jakýchkoliv neautorizovaných materiálů na Webové stránky včetně 

těch, které by mohly způsobit nepříjemnosti, újmu a nebo hanobení Maroy a nebo systémů a bezpečnostních sítí třetích stran, a nebo mohly způsobit nactiutrhání, či by jejich obsah obsahoval rasistické projevy, neslušnosti, výhrůžky, pornografii či jiné protiprávní jednání; 

  • ●  propojování Webových stránek jakýmkoliv způsobem poškozujícím dobré jméno a pověst Maroy s jinou webovou (internetovou) stránkou; 
  • ●  zkreslování či upravování obsahu Webových stránek, používání obsahu Webových stránek nedovoleným způsobem. 

Souhlasíte s tím, že nebudete používat jakékoliv materiály či služby z Webových stránek způsobem, který porušuje jakýkoliv národní či mezinárodní právní předpis či mezinárodní smlouvu, a nebo tyto Podmínky používání Webových stránek. 

Maroy má právo odstranit jakýkoli obsah, který bude považovat za protizákonný nebo ohrožující bezpečí. 

1.6.2.4. Ochrana osobních údajů 

Veškeré osobní informace nebo materiály zaslané na Webové stránky podléhají politice firmy Maroy o soukromí a ochraně osobních dat. 

1.6.2.4.1. Maroy plně respektuje právo na ochranu soukromí 

Maroy vždy usiluje o to, aby její jednání bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (v platném znění) a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění). 

1.6.2.4.2. Zpracování osobních údajů bude vždy probíhat výhradně s Vaším souhlasem 

Vaše údaje budou zpracovávány společností Maroy v postavení správce. Správce zpracovává osobní údaje sám a nebo prostřednictvím zpracovatele. 

1.6.2.5. Práva duševního vlastnictví 

Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na Webových stránkách jsou vlastnictvím Maroy s. r. o. nebo jiného výslovně uvedeného vlastníka, a to s jeho svolením.
Můžete reprodukovat ukázky či úryvky z Webových stránek pro soukromé využití (nekomerční) za předpokladu, že neporušíte autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a/nebo jiná vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude uvedena níže uvedená poznámka o copyright. Žádnou reprodukci jakékoliv části Webových stránek nesmíte prodávat nebo distribuovat za účelem obchodního zisku, ani je nesmíte upravovat nebo zahrnout do jakékoliv jiné práce, publikace nebo webové stránky. 

Ochranné známky, loga, znaky a servisní značky (společně “ochranné známky”) zobrazené na Webových stránkách patří Maroy. Nic, co se nachází na Webových stránkách, se nesmí chápat jako uznání povolení a nebo práva použít kteroukoliv z ochranných známek zobrazených na Webových stránkách. Jakékoliv použití/zneužití ochranných známek zobrazených na Webových stránkách, a nebo v rámci libovolného obsahu na Webových stránkách, s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách používání, je přísně zakázané. Návštěvníkům stránek Maroy oznamuje, že bude důsledně a rázně dbát na dodržení svých práv duševního vlastnictví v plném rozsahu poskytnutém právním pořádkem, včetně trestního stíhání za závažné porušení zákona. 

Všechny příspěvky a nebo materiály neosobního charakteru, které posíláte elektronickou poštou (e-mailem) a nebo jiným způsobem na Webové stránky, včetně jakýchkoliv údajů, otázek, poznámek, návrhů a jiných podobných materiálů nejsou a nebudou považované za důvěrné ani soukromé. Cokoli přenášíte a nebo posíláte se stává vlastnictvím Maroy a může byť použité na různé účely, včetně, ale ne výlučně, rozmnožování, poskytování informací, jejich přenosu, publikování, vysílání a přeposílání. Používáním Webových stránek dáváte s uvedeným svůj neodvolatelný souhlas. Kromě toho používáním Webových stránek dáváte svůj neodvolatelný souhlas s tím, že jakékoliv nápady, výtvarná díla, vynálezy, vývojové trendy, návrhy a nebo koncepty obsažené v kterémkoliv příspěvku, který pošlete na Webové stránky, může Maroy použít na jakékoliv účely (včetně, ale ne výlučně, vývoje, výroby, propagace a tržního prodeje výrobků). Za žádné takové použití nepatří finanční ocenění ve prospěch osoby a nebo strany, která poskytla informace, nápady, díla, návrhy a nebo jakékoliv jiné obdobné materiály a obsah. 

Samotným poskytnutím také zaručujete, že poskytnuté materiály/obsah vlastníte, že tyto materiály/obsah nejsou urážlivé a že jejich použití ze strany Maroy neporuší práva žádné třetí strany. Společnost Maroy není zavázaná použít poskytnuté informace. 

1.6.2.6. Přesnost a úplnost informací 

Maroy se snaží o zveřejňování přesných informací a straní se uvádění zavádějících informací, nicméně berete na vědomí, že Webové stránky jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk. 

Pokud by se ukázalo, že přes snahu společnosti Maroy jsou zveřejněné informace nepřesné či neúplné, souhlasíte s tím, že společnost Maroy nenese odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s užitím takových informací či se spolehnutím na takové informace, a to v rozsahu přípustném platným právním řádem. 

Berte prosím na vědomí, že jakékoliv spoléhání na informace/údaje uvedené na webových stránkách společnosti Maroy je Vaším vlastním rizikem. Souhlasíte s tím, že jste sami plně odpovědni za vyhodnocení těchto informací. 

Maroy neodpovídá za škody přímé (poničení počítače) nebo nepřímé (ztráta zisku), které by Vám případně vznikly v důsledku používání Webových stránek či informací z Webových stránek. 

Webové stránky mohou obsahovat odkazy, kterými se můžete dostat mimo síť Maroy. Maroy nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost nebo funkčnost těchto jiných webových stránek. Odkazy na napojení jsou poskytnuta v dobré víře a Vy souhlasíte s tím, že nebudete činit Maroy odpovědným za případné škody, které by Vám vznikly užitím těchto webových stránek (informací na nich zveřejněných). 

Maroy Vám důrazně doporučuje, abyste se seznámili a pečlivě si přečetli podmínky provozování u všech ostatních webových stránek, které navštívíte. 

Pokud jste provozovatelem stránek třetí strany a chcete se připojit na stránky Maroy, Maroy není odpovědné za tato propojení, pokud neuvedete přesnou URL adresu domovské stránky (bez propojení nižší úrovně). Případně pokud se prezentujete jako partner nebo zástupce Maroy, Nesmíte používat seřízení obrazu („framing“) nebo podobné praktiky, a musíte zajistit, aby se Webová stránka Maroy otevírala do nového okna. 

1.6.2.6. Kontaktujte nás 

Tyto stránky jsou provozované společností Maroy s.r.o., Makedonská 622/12, 190 00 Praha, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, vložka XXXXXX . 

Pokud máte dotaz nebo komentář ke stránkám, kontaktujte nás (i) emailem: na hey@getyoubox.com, (ii) telefonicky na tel.č.: 00420 608 733 633 nebo (iii) písemně na adrese Maroy s. r. o., S

1.6.2.7. Rozhodné právo 

Vy a Maroy souhlasně prohlašujeme, že jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý z použití těchto Webových stránek nebo vztahující se k těmto Webovým stránkám se bude řídit českým právem a bude řešen výhradně soudy v České republice

Přejít nahoru